Όροι Ενοικίασης

Α. Διαδικασία μισθώσεως αυτοκινήτου:

Αποστολή της κρατήσεως (τηλεφωνικά, fax, e-mail ή συμπληρώνοντας την φόρμα κρατήσεως στην ιστοσελίδα μας).

Επιβεβαίωση της κρατήσεως η οποία γίνεται από την Lesvos Alfa Car Rental.

 

B. Προϋποθέσεις μισθώσεως:

Ηλικία οδηγού 23 ετών (συμπληρωμένων) και άνω.

Άδεια οδηγήσεως Ελληνική, κράτους μέλους της ΕΟΚ ή διεθνή ή οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα έτος.

 

 

Γ. Γενικοί όροι μισθώσεως :

Ο ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι 24 ώρες.

Η αξία των καυσίμων βαρύνει τον μισθωτή.

Όλα τα πρόστιμα και οι κλήσεις από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

Το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμες χρήσεις.

Η μίσθωση ισχύει μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Ο μισθωτής δεν μπορεί να ταξιδεύσει εκτός Λέσβου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Lesvos Alfa Car Rental .

 

 

Δ. Ασφαλιστικές καλύψεις:

Τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων.

Οι προαιρετικές καλύψεις παρέχονται κατόπιν ιδίαν συμφωνίας με τον πελάτη και με επιπλέον κόστος του ημερήσιου τέλους ενοικίασης και αφορούν ζημιές ευθύνης άνω των 350 €.

H ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί ενώ ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Δεν καλύπτονται ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από κίνηση του οχήματος σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτων ή κατά την τέλεση παρανόμων δραστηριοτήτων. Ζημιές στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα ελαστικά δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

 

 

Ε. Παράδοση και Παραλαβή

 

H Lesvos Alfa Car Rental παραδίδει και παραλαμβάνει τα αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο και το Λιμάνι της Μυτιλήνης αλλά και σε ξενοδοχεία  εντός ωρών εργασίας της Εταιρίας (08:00 – 21:00) και κατόπιν συνεννόησης με το μισθωτή.

Παραδόσεις και παραλαβές εκτός ωρών εργασίας γίνονται κατόπιν συνεννόησης.

 

 

ΣΤ. Αξεσουάρ

 Παιδικά καθίσματα διατίθενται με χρέωση 2 € ανά ημέρα χρήσης ενοικίασης.

 


Ζ. Παράταση Μισθώσεως

 Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση αφού ενημερώσει εγκαίρως την Lesvos Alfa Car Rental.

 

Η. Συνοδηγός και Συνεπιβάτες

 Δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση.

 

Θ. Συντήρηση αυτοκινήτων

 Όλα τα αυτοκίνητα παραδίδονται ελεγμένα στους μισθωτές και ικανά για χρήση 5000 χιλιομέτρων χωρίς να είναι αναγκαία τακτική συντήρηση.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης και εφόσον έχει προγραμματισθεί συντήρηση, η Lesvos Alfa Car Rental αντικαθιστά το όχημα και παραδίδει νέο στην έδρα του μισθωτή (κατοικία, γραφείο, ξενοδοχείο) άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως.

 


Ι. Αντικαταστάσεις Αυτοκινήτων.

Η Lesvos Alfa Car Rental αντικαθιστά χωρίς καμία επιβάρυνση και ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή όχι του μισθωτή ακινητοποιημένο αυτοκίνητο λόγω βλάβης.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου από αστυνομική αρχή λόγω τροχαίας παραβάσεως ή λόγω επικινδύνου οδηγήσεως.

 
 

Ονοματεπώνυμο

E-mail

Χώρα

Παραλαβή (DD/MM/YY)

Ώρα Ενοιίασης

Παράδοση (DD/MM/YY)

Ώρα Παράδοσης

Τύπος Αυτοκ. (Group)